सातारा

Technical -0 Minutes

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष-२०२३निमित्त प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये तृणधान्य (मिलेट) जागरुकता निर्माण करण्यासाठी कार्यक्रम अंतर्गत मौजे-पाडेगाव येथे जि.प.शाळेमध्ये श्री.आर.पी.कुलकर्णी सो, मंडल कृषी अधिकारी लोणंद यांनी आहारात पौष्टिक तृणधान्याचे महत्व याबद्द्ल माहिती दिली.

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष-२०२३निमित्त प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये तृणधान्य (मिलेट) जागरुकता निर्माण करण्यासाठी कार्यक्रम अंतर्गत मौजे-पाडेगाव येथे जि.प.शाळेमध्ये श्री.आर.पी.कुलकर्णी सो, मंडल कृषी अधिकारी लोणंद यांनी आहारात पौष्टिक तृणधान्याचे महत्व याबद्द्ल माहिती दिली.तदनंतर...
सविस्तर वाचा...!
Technical -0 Minutes

वडगाव हवेली ता.कराड जि. सातारा येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने विध्यार्थी पोषण जनजागृती मोहीम तसेच मिलेट ऑफ द मंथ राजगिरा च्या अनुषंगाने विध्यार्थ्यांना पौष्टिक तृनधान्य बाबत आहारातील महत्व याबाबत कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले. या वेळी उपस्थित कृषी सहाय्यक, शालेय विद्यार्थी, शिक्षक वृंद

वडगाव हवेली ता.कराड जि. सातारा येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने विध्यार्थी पोषण जनजागृती मोहीम तसेच मिलेट ऑफ द मंथ राजगिरा च्या अनुषंगाने विध्यार्थ्यांना पौष्टिक तृनधान्य बाबत आहारातील महत्व याबाबत सौ एस एन...
सविस्तर वाचा...!
Technical -0 Minutes

शहापूर ता.कराड जि. सातारा येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने विध्यार्थी पोषण जनजागृती मोहीम तसेच मिलेट ऑफ द मंथ राजगिरा च्या अनुषंगाने विध्यार्थ्यांना पौष्टिक तृनधान्य बाबत आहारातील महत्व याबाबत कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले. या वेळी उपस्थित कृषी सहाय्यक, शालेय विद्यार्थी, शिक्षक वृंद

...
सविस्तर वाचा...!
Technical -0 Minutes

मौजे अपशिंगे मि. येथे छत्रपती शिवाजी विद्यालय अपशिंगे मि. या विद्यालयात आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम सन 2023 अंतर्गत संपन्न झाला

मौजे अपशिंगे मि. येथे छत्रपती शिवाजी विद्यालय अपशिंगे मि. या विद्यालयात आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम सन 2023 अंतर्गत संपन्न झाला.तृणधान्य चे आहारातील महत्त्व याबाबत डॉ कल्याण बाबर शास्त्रज्ञ kvk बोरगांव यांनी मार्गदर्शन केले.श्री धुमाळ...
सविस्तर वाचा...!
Technical -0 Minutes

मौजे सि. कुरोली ता.खटाव जि. सातारा येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने विध्यार्थी पोषण जनजागृती मोहीम तसेच मिलेट ऑफ द मंथ राजगिरा च्या अनुषंगाने विध्यार्थ्यांना पौष्टिक तृनधान्य बाबत आहारातील महत्व याबाबत कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले. या वेळी उपस्थित कृषी सहाय्यक, शालेय विद्यार्थी, शिक्षक वृंद

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्त शालेय पोषण आहार जनजागृती कार्यक्रम अंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा मौजे सि. कुरोली याठिकाणी कार्यक्रम घेण्यात आला त्यावेळी उपस्थित मंडळ कृषि अधिकारी श्री.चव्हाण साहेब, पर्यवेक्षक श्री.शिंदे साहेब व...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Technical

वडुज ता.खटाव जि. सातारा येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने विध्यार्थी पोषण जनजागृती मोहीम तसेच मिलेट ऑफ द मंथ राजगिरा च्या अनुषंगाने विध्यार्थ्यांना पौष्टिक तृनधान्य बाबत आहारातील महत्व याबाबत कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले. या वेळी उपस्थित कृषी सहाय्यक, शालेय विद्यार्थी, शिक्षक वृंद

...
सविस्तर वाचा...!
Technical -0 Minutes

लोहम ता.खंडाळा जि. सातारा येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने विध्यार्थी पोषण जनजागृती मोहीम तसेच मिलेट ऑफ द मंथ राजगिरा च्या अनुषंगाने विध्यार्थ्यांना पौष्टिक तृनधान्य बाबत आहारातील महत्व याबाबत कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले. या वेळी उपस्थित कृषी सहाय्यक, शालेय विद्यार्थी, शिक्षक वृंद

आज गुरुवार दि 3 ऑगस्ट 2023 रोजी मौजे लोहोम येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा लोहोम येथे पौष्टिक तृणधान्य व त्यांचे आहारातील महत्त्व याविषयी शाळेतील विद्यार्थ्यांना माहिती श्री सम्राट जाधव कृषि...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories Technical

गुणवरे ता.फलटण जि. सातारा येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने विध्यार्थी पोषण जनजागृती मोहीम तसेच मिलेट ऑफ द मंथ राजगिरा च्या अनुषंगाने विध्यार्थ्यांना पौष्टिक तृनधान्य बाबत आहारातील महत्व याबाबत कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले. या वेळी उपस्थित कृषी सहाय्यक, शालेय विद्यार्थी, शिक्षक वृंद ,सरपंच अधिका उत्तमराव गावडे

पौष्टिक तृणधान्याचा आहारात वापर करणे काळाची गरज.. सरपंच अधिका उत्तमराव गावडे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त मौजे गुणवरे येथील प्राथमिक शाळेत शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्यचाआहारात वापर व महत्व याबाबत जागरूकता व दैनंदिन आहारात समावेश व्हावा,वापरामुळे...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
News Technical

नांदगाव ता.कराड जि. सातारा येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने विध्यार्थी पोषण जनजागृती मोहीम तसेच मिलेट ऑफ द मंथ राजगिरा च्या अनुषंगाने विध्यार्थ्यांना पौष्टिक तृनधान्य बाबत आहारातील महत्व याबाबत कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले. या वेळी उपस्थित कृषी पर्यवेक्षक कृषि सहाय्यक, शालेय विद्यार्थी, शिक्षक वृंद

...
सविस्तर वाचा...!
Technical -0 Minutes

लिंबाचीवाडी ता.सातारा जि.सातारा येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने विध्यार्थी पोषण जनजागृती मोहीम तसेच मिलेट ऑफ द मंथ राजगिरा च्या अनुषंगाने विध्यार्थ्यांना पौष्टिक तृनधान्य बाबत आहारातील महत्व याबाबत कृषी विभागामार्फत मार्गदर्शन करण्यात आले. या वेळी उपस्थित कृषी सहाय्यक, शालेय विद्यार्थी, शिक्षक वृंद

लिंबाचिवाडी ता. सातारा येथे पौष्टीक तृण धान्य जनजागृती कार्यक्रम संपन्न...
सविस्तर वाचा...!