recipe

0 Minutes
recipe Stories Technical

ता. कळंब जिल्हा – यवतमाळ येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य संदर्भात विद्यार्थांना मार्गदर्शन

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
recipe Stories Technical

प्रधानमंत्री पोषक शक्ति निर्माण योजनेंतर्गत आज दिनांक 04/08/2023 रोजी तालुका कृषी अधिकारी आर्णी अंतर्गत मौजे दाभडी येथे जि.प्र. शाळा येथे आंतरराष्ट्रिय पोष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित विद्यार्थ्याना मार्गदर्शन केले.

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
recipe Stories Technical

मौजे धारकान्हा तालुका महागाव येथील जिल्हा परिषद शाळेत आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्ये बाबत माहिती दिली व मार्गदर्शन करण्यात आले.

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
recipe Stories Technical

जि. प.उच्च प्राथमिक डिजीटल मराठी शाळा खडका ता. महागाव जिल्हा यवतमाळ येथे आतंरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व व फायदे विषयी माहिती देण्यात आली.

आज दिनांक-7/8/2023 रोजी जि. प.उच्च प्राथमिक डिजीटल मराठी शाळा खडका येथे आतंरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व व फायदे विषयी माहिती देण्यात आली. उपस्थित मं. कृ. अ. महागाव श्री. चेके...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
recipe Stories Technical

मौजे – मडकोणा ता. राळेगाव जिल्हा यवतमाळ येथे पौष्टिक तृणधान्य साप्ताह निमित्त विद्यार्थांना पौष्टिक तृन्धाण्याची माहिती देण्यात आली

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
recipe Stories Technical

साखले विद्यालय उमरखेड जिल्हा यवतमाळ येथे आंतरराष्ट्रीय पोष्टिक तृणधान्य साप्ताह निमित्ताने विद्यार्थांना मार्गदर्शन करण्यात आले.

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
recipe Stories Technical

मौजे – जोडमोहा ता. कळंब जिल्हा यवतमाळ येथे जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळा, मध्ये आंतरराष्ट्रिय पोष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित विद्यार्थ्याना मार्गदर्शन केले.

आज दिनांक 03/08/2023 रोजी जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी शाळा, जोडमोहा येथे आंतरराष्ट्रिय पोष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित विद्यार्थ्याना मार्गदर्शन केले. यावेळी कृषी सहाय्यक पवार साहेब, कृषि पर्यवेक्षक के. बी. बेदरकरसाहेब व प्रभारी मुख्याध्यापक श्री महेश आसुटकर...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
recipe Stories Technical

ता. कळंब जिल्हा यवतमाळ येथे वरिष्ठ प्राथमिक कन्या शाळा येथे आंतरराष्ट्रिय पोष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित विद्यार्थ्याना मार्गदर्शन केले.

आज दिनांक 03/08/2023 रोजी कळंब येथे वरिष्ठ प्राथमिक कन्या शाळा येथे आंतरराष्ट्रिय पोष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित विद्यार्थ्याना मार्गदर्शन केले. यावेळी मा. मंडळ कृषि अधिकारी कळंब श्री. एम. एल. कदम व कृषि पर्यवेक्षक महेंद्र ओंकार व...
सविस्तर वाचा...!
recipe Stories Technical -0 Minutes

आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत 1 ते 14 ऑगस्ट साप्ताह निमित्त मौजे – गांजेगांव ता. उमरखेड जि. यवतमाळ येथे तृनधान्य विषयी शाळेतील सर्व विद्यार्थी यांना माहीती देण्यात आली

...
सविस्तर वाचा...!