मोखाडा तालुक्यात कारेगाव शासकीय आश्रमशाळा मार्गदर्शन

पालघर,मौजे कारेगाव, शासकीय आश्रमशाळा.
मार्गदर्शक _ ताकृअ पारधी साहेब,मकृअ खोडाळा आकाश सोळुंके,कृप खोडाळा विकास बोरसे,कृप सायदे प्रशांत कुंडले,कृस कारेगांव उमेश पाटील,मुख्याध्यापक डोन्नर सर यांनी विद्यार्थांना मार्गदर्शन केल.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पालघर

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *