दि . ०३ / ०८ / २०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष 2023 व महाराष्ट्र मिलेट मिशन अंतर्गत शालेय शिक्षण पोषण आहार व मिलेट चेक महत्व या विषयी जिल्हा परिषद शाळा,मौजे दहिवली ता. अंबरनाथ येथे उपस्थित राहून तृणधान्यांचे महत्व या विषयी मार्गदर्शन करताना श्रीम. प्राजक्ता आपटे, BTM उल्हासनगर.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे

Learn More →