जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे

Stories -0 Minutes

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य व विभागीय कृषी सह संचालक कोंकण विभाग ठाणे यांचे संयुक्त विद्यमाने शिवाजीपार्क दादर येथे विभागीय युवा महोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये विभागीय कृषी सहसंचालक ठाणे मा.अंकूश माने सर यांनी उपस्थित युवकांना पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व या विषयावर मार्गदर्शन केले.यावेळी तालुका कृषि अधिकारी भिवंडी कार्यालयातील मिलेट टीम यांनी उभारलेल्या *न्यूट्री फूड कॉर्नर ची पाहणी करतांना प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्र हास्य जत्रा कलाकार मा.रोहित माने , विभागीय कृषी सहसंचालक कोकण विभाग ठाणे,मा. अंकुश माने सर , विभागीय अधिक्षक कृषि अधिकारी,मा. बालाजी ताटे साहेब,कृषी उपसंचालक ठाणे मा.घोलप साहेब, तंत्र अधिकारी ठाणे मा.विशाल माने साहेब, कृषी अधिकारी, वि.कृ.स.सं कार्या. ठाणे मा.संजय घुडे साहेब,विवेक दोंदे,योगिता गोऱ्हेकर,स्नेहल वाळंज,अर्चना धलपे,नूतन पाटील,प्रियांका ठाकरे,मनीषा निळे,वैभव लढी व उपस्थित युवा कलाकार……

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य व विभागीय कृषी सह संचालक कोंकण विभाग ठाणे यांचे संयुक्त विद्यमाने शिवाजीपार्क दादर येथे विभागीय युवा महोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये विभागीय कृषी सहसंचालक ठाणे मा.अंकूश माने सर यांनी उपस्थित युवकांना पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व या विषयावर मार्गदर्शन केले.यावेळी तालुका कृषि अधिकारी भिवंडी कार्यालयातील मिलेट टीम यांनी उभारलेल्या *न्यूट्री फूड कॉर्नर ची पाहणी करतांना प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्र हास्य जत्रा कलाकार मा.रोहित माने , विभागीय कृषी सहसंचालक कोकण विभाग ठाणे,मा. अंकुश माने सर , विभागीय अधिक्षक कृषि अधिकारी,मा. बालाजी ताटे साहेब,कृषी उपसंचालक ठाणे मा.घोलप साहेब, तंत्र अधिकारी ठाणे मा.विशाल माने साहेब, कृषी अधिकारी, वि.कृ.स.सं कार्या. ठाणे मा.संजय घुडे साहेब,विवेक दोंदे,योगिता गोऱ्हेकर,स्नेहल वाळंज,अर्चना धलपे,नूतन पाटील,प्रियांका ठाकरे,मनीषा निळे,वैभव लढी व उपस्थित युवा कलाकार……

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य व विभागीय कृषी सह संचालक कोंकण विभाग ठाणे यांचे संयुक्त विद्यमाने शिवाजीपार्क दादर येथे विभागीय युवा महोत्सव कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये विभागीय कृषी सहसंचालक ठाणे मा.अंकूश माने सर यांनी उपस्थित युवकांना पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व या विषयावर मार्गदर्शन केले.यावेळी तालुका कृषि अधिकारी भिवंडी कार्यालयातील मिलेट टीम यांनी उभारलेल्या *न्यूट्री फूड कॉर्नर ची पाहणी करतांना प्रमुख पाहुणे महाराष्ट्र हास्य जत्रा कलाकार मा.रोहित माने , विभागीय कृषी सहसंचालक कोकण विभाग ठाणे,मा. अंकुश माने सर , विभागीय अधिक्षक कृषि अधिकारी,मा. बालाजी ताटे साहेब,कृषी उपसंचालक ठाणे मा.घोलप साहेब, तंत्र अधिकारी ठाणे मा.विशाल माने साहेब, कृषी अधिकारी, वि.कृ.स.सं कार्या. ठाणे मा.संजय घुडे साहेब,विवेक दोंदे,योगिता गोऱ्हेकर,स्नेहल वाळंज,अर्चना धलपे,नूतन पाटील,प्रियांका ठाकरे,मनीषा निळे,वैभव लढी व उपस्थित युवा कलाकार……

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

पौष्टिक तृणधान्य 2023 अंतर्गत क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य व विभागीय कृषी सह संचालक कोंकण विभाग ठाणे यांचे संयुक्त विद्यमाने शिवाजीपार्क दादर येथे विभागीय युवा महोत्सव कार्यक्रमाचे दि . १६ डिसेंबर २०२३ रोजी आयोजन करण्यात आले.

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

तालुका – मुरबाड मौजे केदुर्ली येथे अंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत शाळेतील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्याचे महत्व सांगण्यात आले..मुख्याध्यापक श्रीम महाजन मॅडम, कृ. स. श्री व्ही. ए. गवई व शाळेतील विद्यार्थी..

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

दिनांक ०९ ऑगस्ट २०२३ रोजी वांगणी, तालुका अंबरनाथ येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना तृणधान्य (मिलेट) जागरूकता मोहीम, कार्यक्रम घेण्यात आला या कार्यक्रमास मंडळ कृषी अधिकारी अविनाश वडते साहेब, कृषि सहाय्यक अनिल भगत साहेब, सहाय्यक तंत्रज्ञान व्यवस्थापक राहुल म्हसदे व महिला शेतकरी बचत गट उपस्थित होते.

...
सविस्तर वाचा...!