दिनांक – १३/०५/२०२३ रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य मा. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे खरीप नियोजन आढावा सभा घेण्यात आली होती. त्या वेळी मा.ना. श्री गुलाबरावजी पाटील साहेब, मंत्री पाणीपुरवठा व स्वच्छता, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री बुलडाणा याच्या अध्यक्षते खाली खरीप हंगाम पूर्व नियोजन आढावा बैठक संपन्न झाली त्या वेळी सेल्फी पाँँईट मा. ना. श्री. गुलाबरावजी पाटील यांनी भेट दिली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →