जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Stories -0 Minutes

दि. ०१/८/२०२३ रोजी विद्यार्थी पोषण जागरूकता मोहीम तालुका खामगाव मौजे पिंप्री देशमुख येथे श्री. एस. एल. राउत कृषी सहाय्यक यांनी पौष्टिक तृणधान्य जागरूकता व आहारातील महत्व सांगितले

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक 25 जून ते 1 जुलै या कालवधीत कृषी संजीवनी सप्ताह चे आयोजन करण्यात आले त्या वेळी दिनांक -२६ जून २०२३ रोजी पौष्टिक आहर प्रसार दिन साजरा करण्यात आला व पौष्टिक तृणधान्य बद्दल जनजागृती करण्यात आली

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक -२६/०६/२०२३ रोजी मौजे सरस्वती तालुका लोणार येथे कृषी संजीवनी सप्ताह साजरा करण्यात आला त्यामधे पौष्टिक तृणधान्य विषयी, ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन वापरा बाबत, राज्य पुरस्कृत सोयाबीन प्रकल्पा बाबत, माती परीक्षण, माती नमुना, विद्राव्य खताचा वापर , तुर पिका विषयी माहीती , सोयाबीन पिका विषयी तसेच कपाशी पिकाविषयी संपूर्ण मार्गदर्शन करण्यात आले. मा.कवरखे साहेबानी आणि मा. विष्णु सिरसाट साहेबानी मार्गदर्शन केले.

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक २६/०६/२०२३ रोजी मौजे हिरडव तालुका लोणार येथे पौष्टिक आहार प्रसार दिनांनिमित्त मार्गदर्शन करताना कृ प सानप साहेब उपस्थित शेतकरी

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक २६/०६/२०२३ रोजी पौष्टिक आहार दिन मौजे वाडी बू, तालुका जळगाव जामोद, येथे साजरा करण्यात आला त्यावेळी कृषी सहाय्यक टी पी ढाकुळकर व श्री शशांक दाते शास्त्रज्ञ kvk जळगाव जामोद उपस्थित होते त्यांनी पौष्टिक आहाराबद्दल जनजागृती करण्यात आली

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक २६/०६/२०२३ रोजी मौजे जनुना, तालुका -मेहकर, येथे पौष्टिक आहार दिन साजरा करण्यात आला त्यावेळी सी पी पैठणकर कृषी सहाय्यक यांनी पौष्टिक तृणधान्य आहार बद्दल जनजागृती करण्यात आली.

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक -२६/०६/२०२३ रोजी मौजे रोहणा तालुका देऊळगाव राजा येथे पौष्टिक आहर दिन साजरा करण्यात आला त्यावेळी उपस्थित सरपंच श्री लक्षिमन डोके व कृषी पर्यवक्षक श्री वाघ साहेब यांच्या उपस्थितीत मार्गदर्शन केले

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक -२६/०६/२०२३ रोजी मौजे गिरोली खुर्द तालुका देऊळगाव राजा येथे पौष्टिक आहार दिन साजरा करण्यात आला त्यावेळी श्री. ए.एम. देशमुख यांनी पौष्टिक आहाराबाबत जनजागृती केली

...
सविस्तर वाचा...!
Stories -0 Minutes

दिनांक -२६/०६/२०२३ रोजी मौजे वाकी खुर्द तालुका देऊळगाव राजा येथे पौष्टिक तृणधान्य आहर दिन साजरा करण्यात आला त्यावेळी उपस्थित गावकरी व कृषी सहाय्यक कृ.पी.एस.कडू यांनी पौष्टिक आह्रारा बाबत जनजागृती केली

...
सविस्तर वाचा...!