आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य निमित्त तालुका चिखली येथील तालुक्यातील मासिक चर्चा चा आहे 28/02/2023 ज्वारी पिकाचे भरघोस उत्पादन कसे घ्यावे त्या बद्दल मार्गदशन करण्यात आले तालुका कृषि अधिकारी सरोदे सर , मंडल कृषि अधिकारी सचिन मोरे सर

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →