शरद कृषि प्रदर्शन 2023 मध्ये सेल्फि पॉइंट द्वारे तृणधान्याबाबत जन-जागृती.

जयसिंगपूर ता. शिरोळ येथे शरद कृषि प्रदर्शन 2023 मध्ये सेल्फि पॉइंटद्वारे तृणधान्याबाबत जन-जागृती करनेत आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

Learn More →