जिल्हा पुणे

0 Minutes
Stories

मौजे निगडे ता.भोर येथे राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य अभियान मधील रब्बी ज्वारी प्रकल्पाचे बियाणे व निविष्ठा वाटप करण्यात आले. प्रसंगी उपस्थित कृषी सहाय्यक रितेश चव्हाण व ग्रामपंचायत सदस्य व शेतकरी .

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

*मौजे हरिचंद्री ता.भोर येथे राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य अभियान मधील रब्बी ज्वारी प्रकल्पाचे बियाणे व निविष्ठा वाटप करण्यात आले. प्रसंगी उपस्थित कृषी सहाय्यक रितेश चव्हाण व ग्रामपंचायत सदस्य व शेतकरी .

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

मौजे दिवळे ता.भोर येथे राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य अभियान मधील रब्बी ज्वारी प्रकल्पाचे बियाणे व निविष्ठा वाटप करण्यात आले. प्रसंगी उपस्थित कृषी सहाय्यक रितेश चव्हाण व ग्रामपंचायत सदस्य व शेतकरी .

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

मोजे वरवडी डाय ता. भोर येथे राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा आणि पोषण पोष्टिक तरुण धान्य अभियान अंतर्गत रब्बी ज्वारी पीक प्रात्यक्षिक बियाणे व निविष्ठा वाटप करण्यात आल्या . यावेळी उपस्थित गावचे सरपंच, शेतकरी व कृषी सेवक किरोळकर

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

मौजे कान्हेवाडी बु येथे रब्बी ज्वारी मिनिकीट वाटप करण्यात आले यावेळी उपस्थित ग्रामपंचायत सदस्य श्री महेंद्र थोरात,कृषिसेवक श्रीम वाघुले मॅडम व कडधे, कान्हेवाडी बु येथील उपस्थित शेतकरी होते. तालुका खेड

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

मौजे केळवडे ता.भोर येथे राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य अभियान मधील रब्बी ज्वारी प्रकल्पाचे बियाणे व निविष्ठा वाटप करण्यात आले. प्रसंगी उपस्थित कृषी सहाय्यक पी .पी .सरवदे व उपस्थित शेतकरी .

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

मौजे वागजवाडी ता.भोर येथे राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य अभियान मधील रब्बी ज्वारी प्रकल्पाचे बियाणे व निविष्ठा वाटप करण्यात आले. प्रसंगी उपस्थित कृषी सहाय्यक चव्हाण एस ए , गावचे सरपंच व उपस्थित शेतकरी .

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

मौजे म्हाकोशी ता.भोर येथे राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य अभियान मधील रब्बी ज्वारी प्रकल्पाचे बियाणे व निविष्ठा वाटप करण्यात आले. प्रसंगी उपस्थित कृषी सहाय्यक पी . एम. सपकाळ, गावचे सरपंच व उपस्थित शेतकरी .

...
सविस्तर वाचा...!
0 Minutes
Stories

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान व पौष्टिक तृणधान्य सन -2023-34मधील मौजे खानापूर येथे ज्वारी पीक प्रात्यक्षिक बियाणे आणि निविष्टा वाटप केल्या. यावेळी सरपंच, कृषिमित्र, इतर शेतकरी आणि कृषि सहाय्य्क भोये पी. जी. उपस्थित होते. तसेच उपस्थित शेतकऱ्यांना बिजप्रक्रिया, आणि पेरणी, कीड /रोग याबाबत मार्गदर्शन केले.

...
सविस्तर वाचा...!