मौजे कान्हेवाडी बु येथे रब्बी ज्वारी मिनिकीट वाटप करण्यात आले यावेळी उपस्थित ग्रामपंचायत सदस्य श्री महेंद्र थोरात,कृषिसेवक श्रीम वाघुले मॅडम व कडधे, कान्हेवाडी बु येथील उपस्थित शेतकरी होते. तालुका खेड

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →