मौजे म्हाकोशी ता.भोर येथे राष्ट्रीय अन्न व पोषण सुरक्षा अंतर्गत पौष्टिक तृणधान्य अभियान मधील रब्बी ज्वारी प्रकल्पाचे बियाणे व निविष्ठा वाटप करण्यात आले. प्रसंगी उपस्थित कृषी सहाय्यक पी . एम. सपकाळ, गावचे सरपंच व उपस्थित शेतकरी .

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →