मौजे- दहिगाव ता. कन्नड येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने शेतकऱ्यांना पौष्टिक तृणधान्य लागवड व त्याचे आहारातील महत्व याबाबत मंडळ कृषी अधिकारी, पिशोर श्री. सर्कलवाड यांनी मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →