मौजे- दहिगाव ता. कन्नड येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्ताने शाळेतील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्य आहारातील महत्व याबाबत मंडळ कृषी अधिकारी, पिशोर श्री. सर्कलवाड यांनी मार्गदर्शन करण्यात आले. या वेळी कृस, कृप तसेच शिक्षक वृंद उपस्थित होते.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद

Learn More →