सास्तूर ता. लोहारा येथे पौष्टिक तृणधान्य बाबत जनजागृतीपर कार्यक्रम संपन्न

मौजे सास्तुर तालुका लोहारा जिल्हा उस्मानाबाद येथे दिनांक 24/01/2023 रोजी पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व तसेच आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ बाबत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम इ बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. सदर कार्यक्रम ग्रामपंचायत कार्यालय सास्तूर येथे घेण्यात आला. या कार्यक्रमास प्रमुख उपस्थिती श्री ताराळकर साहेब मंडळ कृषी अधिकारी सास्तुर यांची होती तर कार्यक्रमास एकूण ५४ शेतकरी उपस्थित होते. सदर कार्यक्रम कृषी सहाय्यक दीपक जाधव यांनी आयोजित केला होता. गावातील कृषि मित्र व इतर ग्रामस्थ यांनी या कार्यकमास सहकार्य केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उस्मानाबाद

Learn More →