आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 निमित्ताने मौजे त-हाडी ता.शिरपूर जि.धुळे येथे प्रचार, प्रसिध्दी व शेतक-याना मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, धुळे

Learn More →