“आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023” अंतर्गत कृषि महोत्सव २०२३ मध्ये जि.अ.कृ.अ. कार्यालयामार्फत स्टॉल उभारून मिलेट धान्याची ओळख करून देण्यात आली…

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वर्धा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *