विभागीय कृषि सहसंचालक लातूर या कार्यालयात पौष्टिक तृण धान्य वर्ष निमित्ताने पाक कला स्पर्धा

विभागीय कृषि सहसंचालक लातूर या कार्यालयात पौष्टिक तृण धान्य वर्ष निमित्ताने पाक कला स्पर्धा आयोजित करण्यात आली असून या कार्यालयातील महिला अधिकारी कर्मचारी यांनी सहभाग नोंदविला.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, लातूर

Learn More →