कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा आत्मा, व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वर्धा द्वारा आयोजित जिल्हा कृषि महोत्सवामध्ये स्टॉल उभारून तृणधान्य पिकांची जनजागृती करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वर्धा

Learn More →