२६ जानेवारी च्या ध्वजवंदन कार्यक्रमानंतर मा. आयुक्त कृषी यांनी पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त उभ्या केलेल्या सेल्फी पॉइंट वर सपत्नीक सेल्फी घेत आनंद लुटला.

२६ जानेवारी च्या ध्वजवंदन कार्यक्रमानंतर मा. आयुक्त कृषी यांनी पौष्टिक तृणधान्य वर्षानिमित्त उभ्या केलेल्या सेल्फी पॉइंट वर सपत्नीक सेल्फी घेत आनंद लुटला.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →