“आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023” अंतर्गत ग्रामपंच्यायत माटोडा, ता. आर्वी जि. वर्धा येथे ज्वारी चे विविध पदार्थ तयार करण्याचे प्रशिक्षण

“आंतरराष्ट्रीय पौष्टीक तृणधान्य वर्ष 2023” निमित्य दि.१७/०१/२३ रोजी ग्राम पंचायत माटोडा, ता. आर्वी जि. वर्धा येथे महिला गटांना, ज्वारी चे विविध पधार्थ या विषयी प्रशिक्षण देण्यात आले. सदर प्रशिक्षणात कृषि विज्ञान केंद्र, सेलसुरा येथील सौ. धुमाळ मॅडम यांच्या मार्फत ज्वारी पासुन ईडली, वेज मिक्स ईडली, उपमा, शिरा बनविण्या बाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. तसेच गटांन मार्फत व्यावसायिक दृष्टीने विक्री करीता इन्स्टंट ईडली व उमपा मिक्स बनविण्या बाबत प्रशिक्षण देण्यात आले. सदर प्रशिक्षणात एकूण ५५ महिला उपस्थित होत्या.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, वर्धा

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *