विभागीय कृषि सहसंचालक, औंगाबाद यांचे वर्ष २०२३ हे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष म्हणून साजरा करण्याचे आव्हान.

तालुका आष्टी, जिल्हा बीड
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड

Learn More →