मौजे दरेगाव ता कळवण येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांमध्ये पौष्टिक तृणधान्य जागरूकता निर्माण कार्यक्रम..

मौजे दरेगाव ता कळवण येथे प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांमध्ये पौष्टिक तृणधान्य जागरूकता निर्माण कार्यक्रम.. मार्गदर्शन करताना कृषि सहायक श्री पवार उपस्थित शिक्षक वृंद व विद्यार्थी

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →