मौजे मेहदर तालुका कळवण येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष निमित्त रा अ सु अ योजनेंतर्गत बाजरी पिकाचे शेतीशाळा आयोजन…

मौजे मेहदर तालुका कळवण येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष निमित्त रा अ सु अ योजनेंतर्गत बाजरी पिकाचे शेतीशाळा आयोजन…

मार्गदर्शन करताना मा उपविभागीय कृषि अधिकारी कळवण श्री डमाळे सर, मंकृअ पाखरे साहेब, कृप, कृस, उपस्थित महिला शेतकरी वर्ग

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →