मौजे शिरसगाव काटा येथील चव्हाण वाडी येथील शाळेत पौष्टीक तृणधान्य अभियान अंतर्गत कृषी पर्यवेक्षक श्री कांतीलाल वीर साहेबांनी मार्गदर्शन केले.

मौजे शिरसगाव काटा येथील चव्हाण वाडी येथील शाळेत पौष्टीक तृणधान्य अभियान अंतर्गत कृषी पर्यवेक्षक श्री कांतीलाल वीर साहेबांनी मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →