आज मौजे वडगाव रासाई येथे पौष्टिक तृणधान्य मोहीम अंतर्गत जि.प.प्राथमिक शाळा वडगाव रासाई येथील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व सांगण्यात आले.तसेच त्यांना विविध तृणधाण्यांची ओळख करून दाखविली.या कार्यक्रमात श्री .बाळासाहेब फराटे यांनी उत्तम मार्गदर्शन केले.

आज मौजे वडगाव रासाई येथे पौष्टिक तृणधान्य मोहीम अंतर्गत जि.प.प्राथमिक शाळा वडगाव रासाई येथील विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्त्व सांगण्यात आले.तसेच त्यांना विविध तृणधाण्यांची ओळख करून दाखविली.या कार्यक्रमात श्री .बाळासाहेब फराटे यांनी उत्तम मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →