आज मौजे हातवे बुद्रुक गावातील प्राथमिक शाळा येथे “जागतिक तृणधान्य वर्ष” अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये तृणधान्य जागरूकता निर्माण करणे विषयी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले,तसेच राजगिरा पीक व इतर तृणधान्या विषयी मार्गदर्शन केले. त्यावेळी कृषी सेवक शिनगारे शाळेतील शिक्षक उपस्थित होते.

आज मौजे हातवे बुद्रुक गावातील प्राथमिक शाळा येथे “जागतिक तृणधान्य वर्ष” अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये तृणधान्य जागरूकता निर्माण करणे विषयी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले,तसेच राजगिरा पीक व इतर तृणधान्या विषयी मार्गदर्शन केले. त्यावेळी कृषी सेवक शिनगारे शाळेतील शिक्षक उपस्थित होते.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →