आज मौजे – महुडे बू ता.भोर गावातील प्राथमिक शाळा येथे ” आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष” अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये पौष्टिक तृणधान्य जागरूकता निर्माण करणे विषयी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन कृ. स आर एस. पवार यांनी केले. त्यावेळी शाळेतील शिक्षक उपस्थित होते.

आज मौजे – महुडे बू ता.भोर गावातील प्राथमिक शाळा येथे ” आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष” अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांमध्ये पौष्टिक तृणधान्य जागरूकता निर्माण करणे विषयी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन कृ. स आर एस. पवार यांनी केले. त्यावेळी शाळेतील शिक्षक उपस्थित होते.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →