मौजे भोंगवली तालुका भोर येथे हायस्कूल मधील विद्या्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 बद्दल मार्गदर्शन व माहिती देण्यात आली. उपस्थित मुख्याध्यापक व इतर शिक्षक वर्ग यांनी चांगल्या पद्धतीचे सहकार्य केले.

मौजे भोंगवली तालुका भोर येथे हायस्कूल मधील विद्या्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2023 बद्दल मार्गदर्शन व माहिती देण्यात आली. उपस्थित मुख्याध्यापक व इतर शिक्षक वर्ग यांनी चांगल्या पद्धतीचे सहकार्य केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, पुणे

Learn More →