विद्यार्थ्यांमध्ये तृणधान्याबाबत जनजागृती तसेच तृणधान्याचे मानवी आहारातील महत्त्व व वापर इत्यादी बाबतीत प्रचार प्रसिद्धी

दिनांक 3 ऑगस्ट 2023 रोजी आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष अनुषंगाने विद्यार्थ्यांमध्ये तृणधान्याबाबत जनजागृती तसेच तृणधान्याचे मानवी आहारातील महत्त्व व वापर इत्यादी बाबतीत प्रचार प्रसिद्धी व मार्गदर्शनपर कार्यक्रम मौजा आसलवाडा  प्राथमिक शाळा येथे घेण्यात आला यावेळी कृषी सहायक श्री राहुल निंभोरकर शाळेतील विद्यार्थी व शिक्षक उपस्थित होते.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नागपूर

Learn More →