दि . ०४/०८/२०२३ रोजी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना अंतर्गत विद्यार्थी पौष्टिक तृणधान्य जागृती कार्यक्रम २०२३…बाबत तालुका कृषी अधिकारी व मंडळ अधिकारी- उल्हासनगर यांच्या माध्यमातून प्रचार प्रसार माहिती जि.प.शाळा-ढोके दापिवली येथे संपन्न झाल्याची बित्तंबातमी अंबरनाथ जनमत वार्ता वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, ठाणे

Learn More →