पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ अंतर्गत संपूर्ण आदिवासी असलेले गाव मौजे दधम ता. बाळापुर जि. अकोला येथे पौष्टिक तृणधान्य या विषयावर आत्मा यंत्रणा, कृषि विभाग यांनी महिला शेतकरी उत्पादक गट व शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला

Learn More →