कृषि संजीवनी सप्ताह २०२३ मौजे देगाव तालुका बाळापुर जि.अकोला येथे आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य बाजरी, राळा याची कीट सरपंच, उपसरपंच याच्या हस्ते महिला शेतकरी उत्पादक गटांना वितरीत करण्यात आली. त्याचप्रमाणे उपस्थित महिला शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पिकांची लागवड, पौष्टिक तृणधान्याचे आहारातील महत्व व फायदे याबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अकोला

Learn More →