दिनांक २६/०६/२०२३ रोजी मौजे जनुना, तालुका -मेहकर, येथे पौष्टिक आहार दिन साजरा करण्यात आला त्यावेळी सी पी पैठणकर कृषी सहाय्यक यांनी पौष्टिक तृणधान्य आहार बद्दल जनजागृती करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →