दिनांक -२६/०६/२०२३ रोजी मौजे गिरोली खुर्द तालुका देऊळगाव राजा येथे पौष्टिक आहार दिन साजरा करण्यात आला त्यावेळी श्री. ए.एम. देशमुख यांनी पौष्टिक आहाराबाबत जनजागृती केली

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →