दिनांक -२६/०६/२०२३ रोजी मौजे वाकी खुर्द तालुका देऊळगाव राजा येथे पौष्टिक तृणधान्य आहर दिन साजरा करण्यात आला त्यावेळी उपस्थित गावकरी व कृषी सहाय्यक कृ.पी.एस.कडू यांनी पौष्टिक आह्रारा बाबत जनजागृती केली

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →