दिनांक -२६/०६/२०२३ रोजी मौजे कोऱ्हाळा तालुका मोताळा येथे पौष्टिक आहार दिन साजरा करण्यात आला त्यावेळी श्री. एस.आर. यदमाळ, कृषी पर्यवेक्षक यांनी पौष्टिक तृणधान्यचे जीवनातील महत्व सांगितले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →