दिनांक -२६/०६/२०२३ रोजी “पौष्टिक आहार दिन” साजरा करण्यात आला त्यावेळी कु.ए.डी.सानप कृषी सहाय्यक, श्री.टी. एस. पाटील यांनी पौष्टिक आहर बद्दल मार्गदर्शन केले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →