दिनांक २६/०६/२०२३ रोजी गाव सागवान तालुका बुलडाणा येथे पौष्टिक आहार प्रसार दिन साजरा करण्यात आला त्यावेळी पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →