दिनांक २६/०६/२०२३ रोजी गाव सागवन तालुका बुलडाणा आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य व पौष्टिक आहार प्रसार दिना निमित्य पाक कला स्पर्धा आयोजित करण्यात आली.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →