तालुका शेगाव गाव माटरगाव येथे दिनांक – 25 जून २०२३ व ०१ जुलै 2023 पौष्टिक तृणधान्य आहार प्रसार दिन म्हणनू साजरा करण्यात आला त्यावेळी पौष्टिक तृणधान्य जनजागृती करण्यात आली व आहारातील महत्व सांगण्यात आले

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →