दि. 18 मे 2023 रोजी मौजे. कुंभाळे, ता. पेठ, जि. नाशिक येथे शासन आपल्या दारी उपक्रमा अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम साजरा करण्यात आला.

दि. 18 मे 2023 रोजी मौजे. कुंभाळे, ता. पेठ, जि. नाशिक येथे शासन आपल्या दारी उपक्रमा अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम साजरा करण्यात आला.

दि. 18 मे 2023 रोजी मौजे. कुंभाळे, ता. पेठ, जि. नाशिक येथे शासन आपल्या दारी उपक्रमा अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम साजरा करण्यात आला.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →