मौजे-जोगमोडी येथे दि. 8 मे 2023 रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम वर्ष 2023 व शासकीय योजना जत्रा कार्यक्रम. महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण व MIDH योजनेविषयी माहिती दिली.

मौजे-जोगमोडी येथे दि. 8 मे 2023 रोजी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य कार्यक्रम वर्ष 2023 व शासकीय योजना जत्रा कार्यक्रम. महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण व MIDH योजनेविषयी माहिती दिली.
शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →