दि.11 मे 2023 गुरुवार रोजी जत्रा शासकीय योजनांची सर्वसामान्यांच्या विकासाची या अभियान संदर्भात MJM महाविद्यालय करंजाळी येथे सकाळी 11 ते 5 वाजेपर्यंत शिबीर आयोजित केले होते. त्याशिबीरास मा. तालुका कृषि अधिकारी, पेठ व सर्व शासकीय यंत्रणाचे अधिकारी / कर्मचारी व शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

दि.11 मे 2023 गुरुवार रोजी जत्रा शासकीय योजनांची सर्वसामान्यांच्या विकासाची या अभियान संदर्भात MJM महाविद्यालय करंजाळी येथे सकाळी 11 ते 5 वाजेपर्यंत शिबीर आयोजित केले होते. त्याशिबीरास मा. तालुका कृषि अधिकारी, पेठ व सर्व शासकीय यंत्रणाचे अधिकारी / कर्मचारी व शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
दि.11 मे 2023 गुरुवार रोजी जत्रा शासकीय योजनांची सर्वसामान्यांच्या विकासाची या अभियान संदर्भात MJM महाविद्यालय करंजाळी येथे सकाळी 11 ते 5 वाजेपर्यंत शिबीर आयोजित केले होते. त्याशिबीरास मा. तालुका कृषि अधिकारी, पेठ व सर्व शासकीय यंत्रणाचे अधिकारी / कर्मचारी व शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

दि.11 मे 2023 गुरुवार रोजी जत्रा शासकीय योजनांची सर्वसामान्यांच्या विकासाची या अभियान संदर्भात MJM महाविद्यालय करंजाळी येथे सकाळी 11 ते 5 वाजेपर्यंत शिबीर आयोजित केले होते. त्याशिबीरास मा. तालुका कृषि अधिकारी, पेठ व सर्व शासकीय यंत्रणाचे अधिकारी / कर्मचारी व शेतकरी बांधव उपस्थित होते.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक

Learn More →