काळजवडे, तालुका- पन्हाळा, जिल्हा- कोल्हापूर येथील शेतकरी श्री.सर्जेराव पाटील यांचे नाचणी बीजोत्पादन प्रक्षेत्रावर रामेती कोल्हापूरच्या प्रशिक्षणार्थींची भेट.

IYOM 2023 निमित्त काळजवडे, तालुका- पन्हाळा, जिल्हा- कोल्हापूर येथील शेतकरी श्री.सर्जेराव पाटील यांचे नाचणी बीजोत्पादन प्रक्षेत्रावर रामेती कोल्हापूरच्या प्रशिक्षणार्थींची भेट.

शेअर करा...

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, कोल्हापूर

Learn More →