दिनांक -२८/०४/२०२३ रोजी मौजे कवठळ याठिकाणी खरीप हंगाम नियोजन सभा घेण्यात आली त्या वेळी आंतराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य जनजागृती व तृणधान्य पिकाचे महत्व सांगताना

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →