दिनांक -२९/०४/२०२३ निमित्य खरीप हंगाम नियोजन सभा घेण्यात आली त्या मध्ये आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य जनजागृती व त्याचे मानवी जीवनातील महत्व सांगण्यात सागताना

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →