आज 1मे महाराष्ट्र दिन निमित्त ग्रामपंचायत भालेगाव येथे ग्रामसभेत ग्राम कृषि विकास आराखडा बाबत माहिती देऊन त्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली तसेच बियाणे उगवण चाचणी प्रात्यक्षिक करून दाखविण्यात आले व आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य मानवी जीवनात पौष्टिक तृणधान्यातील महत्व सांगताना कृ स कु. ए जे टेके मॅडम व उपस्थित ग्रामस्थ…

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →