तालुका जामोद येथे खरीप पूर्व मार्गदर्शन करण्यात आले व सोयाबीन उगवणक्षमता चाचणी करताना व आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य जीवनातील महत्व सांगण्याताना

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →