खरीप पूर्व मार्गदर्शन करण्यात आले व त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ निमित्य पौष्टिक तृणधान्य पिकाचे महत्व सांगण्यात आले.

शेअर करा...

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बुलढाणा

Learn More →